[Ger-Poland-Volhynia] Letter from Polish Archives - Researching PALLAS Surname

MomDotts at aol.com MomDotts at aol.com
Wed Oct 15 13:39:47 PDT 2003


Could someone please translate the e-mail listed below that I received from
the Polish Archives.  It would be greatly appreciated.

ARCHIWUM PAESTWOWE
m. st. WARSZAWY
ul. KRZYWE KOEO 7,  00-270  WARSZAWA
tel.  831-18-03, 831-00-46, 635-92-42 i 43
fax 831-37-31


Archiwum GEC3wne Akt Dawnych
ul. DEuga 7
00-263 Warszawa

Wasze pismo z dniaZnakNasz znakData
II 843-218/032003-10-

-
Sprawa:
genealogiczna


W zaEDczeniu przesyEamy pismo p. Charles Pallas z uprzejmD proEbD o
zaE
atwienie wedEug kompetencji. Informujemy, E<e w zasobie Archiwum PaEstwowego
m.st. Warszawy nie odnaleziono akt, mogDcych stanowiD podstawD do wydania
E<D
danego zaEwiadczenia.

zaE. 1-tylko adresat

Do wiadomoEci:
Pan
Charles Pallas
MomDotts at aol.comMJ/HFMore information about the Ger-Poland-Volhynia mailing list