[Ger-Poland-Volhynia] Roll Call

Irma Cooper cooperil at telus.net
Sat Jan 20 13:18:30 PST 2007


KONOJACKI, KONIACKI, KONOJATZKI  (Rudka, Zawadowka, Chelm), (Bledzewo,
Sierpc),

SCHLAK, SCHLAG, SZLAK  (Piaski, Wiaczamin Polski, Sady, Gostynin)

KRONING, KROENING

KEDING  (Tomaszowka, Lowcza, Chelm)

MORITZ  (Bukowa, Chelm)

SCHULTZ, SZULC  (Sokolec, Dziankowo, Przedecz, Chodecz) (Krzywie,
Gostynin)

KRUGER, KRYGER, KRUEGER  (Kozki, Topolka, Radziejow) (Skaszenskie
Holendry, Wloclawek)

BERG  (Augustopol, Dabrowice)

RUTKE  (Chwalborzyce, Chwalborski Holendry, Dabie, Poddebice)

ROLLER  (Wygorzele, Leczyca)
More information about the Ger-Poland-Volhynia mailing list