[Ger-Poland-Volhynia] Request for translation aid (Polish)

Bronwyn Klimach bronklimach at gmail.com
Fri Sep 18 15:29:34 PDT 2009


Michael,
http://translate.google.com/translate_t# will give you a good idea of the
content - note 'gold' should be zloty!
Bronwyn.
2009/9/18 Michael Stockhausen <michael.stockhausen.ff at web.de>

> A friend in the US has received a response from the State Archive in Radom.
>
> Could someone kindly translate the Polish text for us? No literal
> translation is required, just a short summary of the essential information.
>
> Thanks
> Michael (Stockhausen)
>
>
>
> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Szanowny Panie,
>
> Uprzejmie informuje, ze na Pana adres dwukrotnie (25.05.2009 oraz
> 24.08.2009) roku zostala wyslana nastepujaca odpowiedz:
>
> "Nasz znak: 843-51/2009           Data: 25.05.2009
>
> Szanowny Panie,
>
> W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21 maja 2009 roku dotyczace poszukiwan
> gnealogicznych, uprzejmie informuje, ze kwerenda przeprowadzona w
> przechowywanych w zasobie Archiwum Panstwowego w Radomiu zespolach: Urzad
> Stanu Cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu oraz Skany akt
> metrykalnych parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu doprowadzily do
> odnalezienia aktu malzenstwa zawartego pomiedzy Ferynandem Cereske i
> Juliannna Schroeder (akt nr 17 z 1882 roku).
>
> Do odnalezionego aktu mazenstwa nie zostaly zalaczone alegata.
>
> Archiwum moze na Pana zlecenie wykonac skan odnalezionego aktu. koszt
> wykonania i przeslania takiego skanu to 17 zl (slownie: siedemnascie
> zlotych).
>
> W dniu dzisiejszym, wedlug kursu Narodowego Banku Polskiego, relacja miedzy
> euro a zlotym polskim wynosi: 1 EUR = 4,40 PLN, naleznosc za usluge w
> przeliczeniu na te walute wyniesie wiec 3,86 EURO (slownie: trzy euro i
> osiemdziesiat szesc eurocentow). Prosze zatem o wplacenie tej kwoty na nasze
> konto bankowe o numerze:
>
> Narodowy Bank Polski. Oddzial Okregowy Warszawa
>
> 25 1010 1010 0197 1213 9150 0000
>
> IBAN Kod:   PL
>
> BIC Kod:    NBPLPLPW
>
> Plyte CD ze skanami przeslemy na Panski adres po otrzymaniu z banku
> potwierdzenia dokonania wplaty.
>
> _______________________________________________
> Ger-Poland-Volhynia Mailing List hosted by
> Society for German Genealogy in Eastern Europe http://www.sggee.org
> Mailing list info at http://www.sggee.org/listserv
>More information about the Ger-Poland-Volhynia mailing list