[Ger-Poland-Volhynia] Place names in Grodziec and Stawiszyn records, Polish and Russian script

Jan Textor textor_jan at hotmail.com
Tue Sep 24 11:10:26 PDT 2013


Hello Edelgard,
 
I read the following in the marriage record of Daniel Steinbrenner and Dorothea Schultz:
"a Panną

 Dorotą

 Szultz córką

Woyciecha i Elżbiety małżonków Szultz okupników z Borowca urodzonej w Wielkim Xstwie (Księstwie) Poznańskim i dotyczas przy rodzicach zostającej siedemnaście lat mającej."
Here is my translation:
"and the unmarried woman Dorothea Schultz, the daughter of Georg and Elisabeth Schultz, colonists of Borowiec, born in the Grand Duchy of Posen and until now staying with her parents, 17 years of age."
 
Hope this helps,
Jan
 
> From: udo-edelgard at freenet.de
> To: ger-poland-volhynia at eclipse.sggee.org
> Date: Tue, 24 Sep 2013 18:43:45 +0200
> Subject: [Ger-Poland-Volhynia] Place names in Grodziec and Stawiszyn records,	Polish and Russian script
> 
> I am looking for two place names, found in the records of Grodziec and Stawiszyn:
> 
> 1. Marriage of Daniel Steinbrenner *1805 in Konary, Grodziec, son of Andreas and the deceased Rosina F.,
> oo Jan. 31, 1827 Grodziec
> Dorothea Schultz *1810 in "Wisheim or Weilheim z taria Pronauskiem?"
> 
> I cannot find Wiesheim, just Weilheim in Bavaria. But what does "Pronauskiem" mean?
> http://www.szukajwarchiwach.pl/54/853/0/6.1/1/skan/full/RfhIJFk6RG1LrBDsDTgH7w
> 
> 2. death record of Johanna Beate Zink, nee Grunwald
> + June 27,1892 Przyranie, Kalisz,  born abt. 1817 in "Wielkiem Krzynstwie?" Prussia,
> daughter of Gottfried Grunwald and Anna Dorothea Kurz.
> 
> http://www.szukajwarchiwach.pl/11/754/0/1/19/skan/full/PPS8DqL4OyPs7D1LExxx-w
> 
> The most similar place name I could find is Chrzypsko Wielkie, Miedzychod.
> 
> Any help is greatly appreciated.
> 
> Greetings from Germany,
> 
> Edelgard
> 
> _______________________________________________
> Ger-Poland-Volhynia site list
> Ger-Poland-Volhynia at sggee.org
> https://www.sggee.org/mailman/listinfo/ger-poland-volhynia
 		 	   		  


More information about the Ger-Poland-Volhynia mailing list